Vogelblog

Vakantielijst gast augustus 2021

Bijeneter, Kleine Zwartkop, Roodstuitzwaluw, Ekster, Blauwe Ekster, Turkse Tortel, Zwarte Spreeuw, Vale Gierzwaluw, Huismus, Kneu, Putter, Merel, Tureluur, Kokmeeuw, Audouin’s Meeuw, Geelpootmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Jan van Gent, Regenwulp, Steenloper, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Bonte Strandloper, Bontbekplevier, Oeverloper, Strandplevier, Kleine Zilverreiger, Ooievaar, Lepelaar, Kuifleeuwerik, Slangenarend, Dwergarend, Groenling, Europese Kanarie, Roodkopklauwier, Blauwe Reiger, IJsvogel, Flamingo, Purperreiger, Krakeend, Zwartkopwever, Woudaap, Dodaars, Steltkluut, Dwergstern, Dunbekmeeuw, Wilde Eend, Zwarte Ibis, Waterhoen, Cettis Zanger, Hop, Boomkruiper, Purperkoet, Roodborsttapuit, Sint-Helenafazantje, Knobbelzwaan, Tafeleend, Rode Patrijs, Wielewaal, Koolmees, Houtduif, Kleine Bonte Specht, Graszanger, Kleine Karekiet, Kluut, Visarend